Skip to main content

Nybilsgaranti

From 1:a januari 2010 levereras alla våra modeller med en 7-årig nybilsgaranti. Garantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15 000 körda mil, det som först uppnås alternativt med obegränsad körsträcka efter 3 år.

Nybilsgarantin gäller nya Kia-bilar som registreras från och med 1:a januari 2010. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar.

Läs mer på Kia.se!